aku za darmo 1
Akcja! Akumulator za darmo


Weż udział w loterii - każdy paragon = szansa na akumulator za darmo!
Akcję prowadzimy w naszych sklepach w: Dąbrowie Górniczej, Gliwicach
oraz Piotrkowie Trybunalskim.
Czas trwania: od 1 maja 2019 r. do odwołania – zapraszamy!

REGULAMIN PROMOCJI

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w promocji „Nagrody za paragony”.
2. Organizatorem konkursu jest "BATTER-POL" Akumulatory Tomasz Grabarczyk
3. Przedmiotem promocji są produkty, znajdujące się w ofercie BATTER-POL" Akumulatory Tomasz Grabarczyk, których zakup został potwierdzony paragonem fiskalnym.
4. Promocja trwa od 01.05.2019r. do odwołania,
5. W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, zwane dalej „Uczestnikiem”. Zabrania się podawania nieprawdziwych danych: imienia i nazwiska oraz pozostałych danych których wymaga organizator promocji. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
6. Do udziału w promocji uprawnia nabycie akumulatora, niezależnie od jego wartości, w okresie wskazanym w § 2 ust. 2.
7. W celu przystąpienia do promocji należy po dokonaniu zakupu wypełnić ankietę i podpisaną oddać sprzedawcy.
8. Każdorazowy zakup akumulatora w trakcie trwania promocji upoważnia uczestnika do wypełnienia kolejnych ankiet zgodnie z zasadą "jeden paragon=jedna ankieta". Paragon należy zachować i okazać w przypadku wylosowania.
9. Na początku każdego miesiąca, organizator promocji będzie przeprowadzał losowanie w ramach którego zostanie wylosowana jedna ankieta jednego uczestnika spośród wszystkich uczestników którzy dokonali zakupów w trakcie poprzedniego miesiąca.
10. Wylosowany uczestnik zostanie poinformowany droga telefoniczną lub mailową przez organizatora promocji, o fakcie bycia zwycięzcą losowania w danym miesiącu.
11. Uczestnik którego ankieta została wylosowana otrzyma zwrot ceny za akumulator. Warunkiem otrzymania zwrotu jest okazanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu.
12 Zwrot zostanie dokonany w formie gotówki.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad promocji w dowolnym momencie jej trwania.


Dąbrowa Górnicza, 01.05.2019
REGULAMIN "RODO"
W FIRMIE BATTER-POL TOMASZ GRABARCZYK


1. administratorem danych osobowych jest BATTER-POL Akumulatory Tomasz Grabarczyk
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia akcji promocyjnej, oraz informowania klienta o bieżacej ofercie handlowej, akcjach serwisowych.
3. odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie firma BATTER-POL Akumulatory Tomasz Grabarczyk
4. dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez składającego oświadczenie klienta;
5. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w promocji organizowanej przez BATTER-POL Akumulatory Tomasz Grabarczyk.
8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób profilowany przez administratora danych w celu wyłonienia zwycięzców loterii, oraz w celu dostarczenia jak najbardziej spersonalizowanej oferty handlowej.
9. Dane wrażliwe są przechowywane w sposób nie dostępny dla osób postronnych, a dostęp do nich posiada wyłącznie administrator danych.